Hvad får jeg i pension?
Svar på 5 spørgsmål i vores pensionsberegner og få et estimat!

Vores pensionsberegner viser samtidig, hvad det betyder for dig,
hvis du sænker dine omkostninger på din pension

Forudsætninger:

  • Beregningen er alene et estimat.
  • Beregningen tager ikke højde for inflation eller at du får stigende indbetalinger pga. lønstigninger.
  • Afkast på aktier og obligationer er taget fra Finansrådets afkastforudsætninger og er sat til hhv. 7 % for aktier og 4 % for obligationer og er sat ens i begge beregninger.
  • Beregningen tager ikke højde for, at man typisk sænker sin risiko, når man nærmer sig sin pensionsalder (men er ens for begge beregninger).

* Pensionsrådgivning hos Bankpartner foregår i samarbejde med uafhængig og uvildig pensionsmægler: SERÉN FORSIKRINGSMÆGLER APS