Bankpartner ApS forretningsbetingelser for forbrugere

Hvem står bag Bankpartner.dk

Bankpartner IVS
Borggårdsparken 100
7080 Børkop

CVR: 37174165
Tlf: +45 30 46 53 46

Web: bankpartner.dk

Definitioner:

Ved “Bankpartner” forstås Bankpartner ApS
Ved “forbruger” forstås jf. købelovens  § 4a: “Ved forbrugerkøb forstås et køb, som en køber (forbruger) foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen hovedsagelig handler uden for sit erhverv.”

1. Generelt

Disse forretningsbetingelser beskriver de forhold der er ved brug af Bankpartner’s ydelser

2. Hvad tilbyder Bankpartner

Bankpartner tilbyder at hjælpe forbrugeren med at spare penge på forbrugerens finansielle forretninger, såsom lån, leasingaftaler og kreditter forbrugeren måtte have indgået eller ønsker at indgå.
En del af ydelsen er at Bankpartner kommer med konkrete anbefalinger omkring valg af finansiel samarbejdspartner.

3. Hvad tilbyder Bankpartner ikke

Bankpartner yder ikke rådgivning omkring kreditaftaler, indlån, forsikringer, pensioner og investeringsprodukter til forbrugere.

4. Erklæring om uafhængig / uvildig formidling

Bankpartner erklærer at være uafhængig og uvildig i sine anbefalinger i forbindelse med de præsenterede løsninger. Bankpartner modtager intet honorar, præmie eller anden form for aflønning end den der modtages af forbrugeren.
Bankpartner ApS foretager sine anbefalinger ud fra forbrugerens aktuelle situation og ønsker kombineret med Bankpartner ApS erfaring og viden om branchen.

5. Fortrolighed

En aftale mellem forbrugeren og Bankpartner er fortrolig. Bankparter ApS erklærer at behandle alt udleveret og mundtlig information strengt fortroligt. Denne fortrolighed fortsætter i al fremtid uagtet denne aftales ophør.

6. Videregivelse af oplysninger

Uagtet disse forretningsbetingelsernes punkt 5 acceptere kunden at Bankpartner må videregive alle de udleverede oplysninger, som kunden eller dens rådgiver har udleveret til Bankpartner i forbindelse med ydelsen  jf. disse forretningsbetingelsernes punkt 2. Bankpartner videresender alene oplysninger til relevante finansielle selskaber og som har samme politik med hensyn til fortrolighed og opbevaring af persondata.

7. Persondata

7.1 Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

7.2 Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:  Hyppige tredjeparter ved digital annoncering

7.3 Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

7.4 Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

7. 5 Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

7.6 Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

7.7 Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

7.8 Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: [  xxxxx@xxxxxx.dk  ]. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

8. Erstatningsansvar

Bankpartner kan aldrig blive erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab en forbruger måtte lide, herunder, men ikke begrænset til, tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af, at en service ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes samt lignende tabsgivende episoder.

Bankpartner er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser i udstyr og programmer, der kan henføres til teleoperatører, producenter eller serviceudbydere. Bankpartner er heller ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser, som skyldes forhold, der er uden for Bankpartners kontrol, f.eks. hacking og computervirus. Endvidere er Bankpartner ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser, der skyldes foranstaltninger, der er nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller evt. er pålagt af myndighederne.

Indskud i pengeinstitutter kan være forbundet med risici. Bankpartner er ikke ansvarlig for tab som følge af en aftale mellem et pengeinstitut og en forbruger. Bankpartner kan dermed ikke drages til ansvar for et pengeinstituts insolvens, betalingsstandsning, konkurs og andre begivenheder, der kan medføre et tab for Brugeren. Alle pengetransaktioner foregår direkte mellem forbrugeren og det pengeinstitut, finansieringsselskab og realkreditinstitut, forbrugeren vælger at acceptere et tilbud fra. Bankpartner er af sikkerhedsmæssige årsager ikke involveret i disse transaktioner.

9. Legitimation

Bankpartner gør opmærksom på, at et pengeinstitut vil kræve legitimation i forbindelse med et nyt kundeforhold i et pengeinstitut, finansieringsselskab og realkreditinstitut. Pengeinstituttet, finansieringsselskabet og realkreditinstituttet vil selv meddele forbrugeren om evt. hvilke legitimationsoplysninger, pengeinstituttet, finansieringsselskabet og realkreditinstituttet ønsker tilsendt/leveret. Bankpartner kan ikke gøres ansvarlig for manglende eller mangelfuld legitimation

10. Betaling og betalingsfrist

Udregning af betaling tager udgangspunkt i nuværende lån og kreditter som forbrugeren har etableret i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, leasingselskaber og andre formidler af lån fx. forbrugslån. Der udregnes en samlet vægtet gennemsnitsrente før og efter Bankpartner har hjulpet forbrugeren. Forskellen i den vægtede gennemsnitsrente ganges med forbrugerens samlede lån og kreditter. Beløbet der fremkommer er defineret som “første årlige besparelse”. Bankpartner skal have 50 % af den “første årlige besparelse”

Bankpartner har ret til sit honorar, når der ligger bindende tilbud fra pengeinstitut, realkreditinstitut, leasingselskab eller andre formidler af lån  og Bankpartner vurderer, at der ikke kan findes yderligere besparelser. Kravet til honorar er ikke betinget af om forbrugeren takker ja til den eller de tilbud Bankpartner har fremskaffet.

Betalingsbetingelserne er: Netto kontant + 7 dage.

11. Lovvalg og værneting

Bankpartners forretningsbetingelser for brug af Bankpartners ydelser er underlagt dansk lov, og alle uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen af betingelserne eller brugen af Bankpartners ydelser, skal afgøres i overensstemmelse med dansk rets regler ved de danske domstole.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Bankpartner ApS
Engdraget 20
6800 Varde
Telefon: 28 72 34 11
Mail: mr@bankpartner.dk