Finanstilsynet sætter nu pres på bankerne igen om - lovpligtig Nemkonto

Finanstilsynet sætter nu pres på bankerne igen om - lovpligtig Nemkonto

Finanstilsynet sætter nu pres på bankerne igen om - lovpligtig Nemkonto
Bankpartner har længe haft fokus på problemet for Iværksættere og Startup virksomheder,

Ligesom der også har været politisk fokus på problemet.
Uden at der tilsyneladende sker noget i Danske Banker og Sparekasser

Har du også haft problemer så kontakt Jan Adler Hansen (CEO) Partner fra BankPartner

#bank #butik #penge #firma #virksomhed

Pressemeddelelse Finanstilsynet

Kunder nægtes fortsat uretmæssigt en basal betalingskonto - Finanstilsynet undersøger bankernes praksis
Finanstilsynet modtager stadig klager fra bankkunder, der ikke får den adgang til en basal betalingskonto, som lovgivningen sikrer dem. Finanstilsynet har tidligere indskærpet reglerne overfor bankerne, og vil nu undersøge, hvordan bankerne håndterer reglerne.

Finanstilsynet sendte i marts i 2023 et brev til alle banker, der indskærpede reglerne om borgernes ret til en basal betalingskonto. Men nogle forbrugere løber stadig panden mod muren, når de forsøger at operette en basal betalingskonto. Det skader forbrugernes muligheder for at modtage løn eller offentlige ydelser eller kunne betale regninger til tiden. For at sikre, at bankerne overholder reglerne, sender Finanstilsynet en ny indskærpelse til bankerne og iværksætter en undersøgelse af, hvordan udvalgte banker overholder reglerne.

”Det virker desværre som om læringskurven er ret flad, for vi modtager stadig henvendelser fra borgere, der oplever de samme problemer, som vi tidligere har påtalt overfor bankerne. Det er ærgerligt for både kunder og banker, at Finanstilsynet er nødt til igen at minde bankerne om deres forpligtigelser. Reglerne er stadig lige så klokkeklare, som da Finanstilsynet sidst indskærpede reglerne i marts, og bankerne burde ikke have problemer med at følge dem,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets forbrugerkontor. Brev til bankerne slår hegnspælene fast Finanstilsynet sender nu et brev til bankerne, som indskærper en række punkter, som  gentager sig i klagerne, f.eks. i hvilke tilfælde bankerne må afvise at oprette en basal betalingskonto, hvor lang fristen må være for oprettelsen m.v. Finanstilsynet fastslår samtidig, hvilke andre forpligtelser bankerne har, f.eks. at forbrugerne har krav på skriftligt afslag, at bankerne efter omstændighederne af egen drift selv skal foreslå forbrugeren en basal betalingskonto, og at retten til en basal betalingskonto også gælder for mindreårige. For at sikre, at informationerne lander hos de medarbejdere, som er tættest på kunderne, har Finanstilsynet bedt bankerne forankre informationerne i alle relevante dele af deres organisation.

Forbruger Guide

Sådan får du en basal betalingskonto
Fortæl banken, at du ønsker en basal betalingskonto. Banken er forpligtet til at rådgive dig om din ret til at få en basal betalingskonto, hvis banken ikke vil tilbyde dig en almindelig indlånskonto. Banken skal f.eks. rådgive dig, hvis du lige er kommet til landet og søger om en konto for at kunne modtage din løn m.v. Det samme gælder, hvis du fortæller banken, at det er vigtigt for dig at få en konto så hurtigt som muligt. 

Bankerne kan kun afvise at oprette en basal betalingskonto ud fra de årsager, som lovgivning oplister. Bankerne må f.eks. ikke afvise dig med den begrundelse, at du er registreret i RKI. Bankerne kan kun afvise at oprette en basal betalingskonto til dig, hvis:    
- banken vurderer, at åbningen af kontoen vil være i strid med hvidvask-reglerne,    
- du ikke kan vise en reel interesse i at åbne en basal betalingskonto,    
- du allerede har en betalingskonto i Danmark,    
- du har udøvet strafbare handlinger mod banken, eller    
- du har optrådt anstødeligt eller til gene for bankens kunder eller ansatte. 

 

oprettet d.


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar